Entries from 2019-07-16 to 1 day

nên chọn màn hình iphone x oled hay iphone xr

Mình đang phân vân giữa iPhone X với iPhone XR vì màn hình iPhone X với màn hình iPhone XR này không có sự chênh lệch về giá quá nhiều. Thông tin về iPhone X và iPhone XR.iPhone X được giới thiệu vào năm 2017, trong khi iPhone XR là 2018. …